Ogłoszenie dot. ZFŚS 2024

Ogłoszenie dot. ZFŚS 2024

14 lutego 2024
|
|
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w  Szklarskiej Porębie informuje, że osoby uprawnione do korzystania  z ZFŚS – składają stosowne ,,oświadczenie” o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń  ZFŚS  w nieprzekraczalnym terminie do...