ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLONYM 2019/2020

1. Zespół ds. humanistycznych:
przewodnicząca:
  mgr Izabela Chlebuś-Jóźwik
członkowie:
  mgr Monika Orłowska
  mgr Marta Skarbek
  mgr Arkadiusz Piotrowski
  pan Mariusz Orchowski
2. Zespół ds. matematyczno-przyrodniczych:
przewodniczący:
  mgr Mateusz Ignasiak
członkowie:
  mgr Jarosław Grabowski
  mgr Marcin Barbarowicz
  mgr Renata Barzak
3. Zespół ds. szkolnictwa branżowego:
przewodniczący:
  mgr Stanisław Wdowiak
członkowie:
  mgr Dorota Proczek
  mgr Danuta Juszczyńska
  mgr Andrzej Kuliczkowski
  pani Małgorzata Mietlarek
  pani Maja Czyż
  pan Piotr Kut