ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLONYM 2021/2022

1. Zespół ds. humanistycznych:
przewodnicząca:
  mgr Izabela Chlebuś-Jóźwik
członkowie:
  mgr Monika Orłowska
  mgr Marta Skarbek
  mgr Arkadiusz Piotrowski
  mgr Mariusz Orchowski
2. Zespół ds. matematyczno-przyrodniczych:
przewodniczący:
  mgr Mateusz Ignasiak
członkowie:
  pan Piotr Galus
  mgr Marcin Barbarowicz
3. Zespół ds. szkolnictwa branżowego:
przewodniczący:
  mgr Andrzej Kuliczkowski
członkowie:
  mgr Stanisław Wdowiak
  mgr Danuta Juszczyńska
  pani Agnieszka Lubiecka
  pan Tomasz Kurzawa