Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego:

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia