Harmonogram godzin dostępności

z Art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela

konsultacje przeznaczone dla uczniów i rodziców

Dyrektor MOW – poniedziałek (w każdym tygodniu) – godz. 7:00-8:00

Wicedyrektor ds. resocjalizacyjno-wychowawczych – wtorek (w każdym tygodniu) – godz. 15:00-16:00

Pedagog MOW – konsultacje przeznaczone dla uczniów i rodziców – środa (w każdym tygodniu) – godz. 15:00-16:00

Godziny dostępności nauczycieli MOW

Godziny dostępności wychowawców MOW