Siedziba placówki

58-580 Szklarska  Poręba,  ul Górna 29
Tel. 757172769, Fax. 757174679
e-mail: sekretariat@mowszklarska.pl

Organ prowadzący: POWIAT KARKONOSKI
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY WE WROCŁAWIU

mgr Mateusz Wójcicki – dyrektor MOW  
mgr Ilona Kłobus – wicedyrektor ds resocjalizacyjno-wychowawczych
mgr Marta Skarbek – wicedyrektor ds dydaktycznych

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy prowadzi Branżową Szkołę I Stopnia.