Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie

scroll down

Ogólnopolskie akcje

Ogólnopolskie akcje

Co oferujemy?

Co oferujemy?

Oferta dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie oferuje dogodne warunki do nadrobienia zaległości szkolnych i poprawy zachowania dla młodzieży z całej Polski. Jest placówką koedukacyjną dla dziewcząt i chłopców.

  • Baza lokalowa składa się z 4 grup wychowawczych (2 grupy dziewcząt oraz 2 grupy chłopców)
  • Dysponujemy pokojami 2, 3, 4, 5 – osobowymi, pełnym zapleczem gastronomicznym: własną kuchnią i stołówką.
  • Poza tym  posiadamy w pełni  dobrze wyposażona bibliotekę z czytelnią, dwie sale komputerowe, „salę wyciszeń”.
3d Hover image
3d Hover image

Oferta edukacyjna

Branżowa Szkoła I Stopnia (dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych) w zawodach:

  • kucharz;
  • fryzjer;
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Kontakt

Numery telefonu do kontaktu z dziećmi w godzinach popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

Dane Osobowe

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor MOW w Szklarskiej Porębie
mgr Mateusz Wójcicki
e-mail: mwojcicki@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Wylegała
e-mail: bhpasekuracja@o2.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
jest uczestnikiem projektu pn: „NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej z Województwem Dolnośląskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa – „Włączenie społeczne”, Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.