Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w  Szklarskiej Porębie informuje, że osoby uprawnione do korzystania  z ZFŚS – składają stosowne ,,oświadczenie” o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń  ZFŚS  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2024r. w dziale kadr MOW.

Regulamin oraz załączniki dostępne są pod poniższym adresem:
Regulamin ZFŚS z załącznikami