Jan Paweł II – Papież Rodziny

W  kwietniu 2023 w naszej placówce obchodziliśmy Wieczór Papieski.  Z tej okazji został zorganizowany  konkurs plastyczny –  „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.

W konkursie brały udział wszystkie grupy wychowawcze.  Prace wychowanków zostały ocenione przez powołaną komisję.  Pod uwagę wzięto:

  • Zgodność z tematem konkursu
  • Staranność wykonania
  • Pracochłonność
  • Technika wykonania

Zwycięskie grupy I, II i III otrzymały słodkie nagrody.