Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w naszej placówce ogłoszono konkurs literacki. Każda z grup wychowawczych miała przygotować wiersz o inspirującej kobiecie. W dniu 8 marca 2023 r. podczas apelu porannego w szkole przedstawiciele grup wychowawczych zaprezentowali swoją twórczość. W konkursie wyłoniono trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.