DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARYSTYCZNA

W dniach 6-7.12.2019 r. nasi wychowankowie w ramach szkolnego wolontariatu wzięli udział w XVII zbiórce żywności pod hasłem „Tak, Pomagam!” organizowanej przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w supermarketach i sieciach handlowych. Wolontariusze zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności dla najuboższych rodzin z Polski.