Z CZYTELNICTWEM I PISANIEM ZA PAN BRAT

W miesiącu wrześniu 2020 roku biblioteka szkolna w MOW Szklarska Poręba ogłosiła konkurs „Literacko o Szklarskiej Porębie”. Uczniowie do dnia 30.09.2020 roku mogą zgłaszać swoje prace w formie poetyckiej lub prozatorskiej.

Konkurs został ogłoszony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uchwalonego przez Radę Ministrów- uchwała numer 180/2015 z dnia 06.10.2015 roku           w sprawie ustanowienia programu wieloletniego.  Celem ma być poprawa stanu czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli biblioteki jako lokalnego ośrodka życia publicznego stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy.