UCZYMY SIĘ SAMORZĄDNOŚCI

W dniu 29 września 2020 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosy oddano na 7 godzinie lekcyjnej pod nadzorem Komisji Wyborczej. Opiekunami wyborów byli: pani Izabela Chlebuś-Jóźwik i pan Andrzej Kuliczkowski. W wyborach wzięło udział 42 uczniów. Głosowanie było tajne, równe               i powszechne. W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:

Weronika Krasoń – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Oskar Kamiński – Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Zwycięzcom gratulujemy!

Moduł nie może zostać wyrenderowany, ponieważ żądana zawartość nie jest (już) dostępna. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dostęp.