#SzkołaPamięta

W ramach akcji „Szkoła Pamięta” pod opieka nauczycielki biblioteki szkolnej uczniowie MOW wykonali gazetkę szkolną o bł. Natalii Tułasiewicz, nauczycielce, która zachęcała innych ludzi do wyznawania pozytywnych wartości, takich jak dobro i wiara w Boga. Swoje życie poświęciła służbie na rzecz drugiego człowieka w czasach II wojny światowej pełniąc swoją misje w jednym z obozów pracy aż do śmierci.

Uczniowie w gazetce szkolnej przedstawili historię życia patronki nauczycieli. Do stworzenia gazetki wykorzystali stary papier zeszytowy i zużyte książki. Całość przypomina artykuł ze starej gazety, przez co odwołuje się też do historii i stanowi piękną oprawę wspomnień o bohaterce.