REMONTOM NIE MÓWIMY STOP

    Egzamin ósmoklasisty obejmuje wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i język obcy. Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

  W tym roku szkolnym sześcioro naszych ósmoklasistów przystąpiło w dniach 23-25 maja 2023 do ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty. Trzymamy kciuki za dobre wyniki.