PROFILAKTYCZNIE W OŚRODKU

Dnia 14 października 2021 po uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej gościliśmy w auli szkolnej artystkę Aleksandrę Dudziak-Majdańską z Bruno Zmarlicki Agencji Art-Metanoia z Krakowa. Spotkanie miało formę wykładu w połączeniu ze śpiewem. Dotyczyło problemów cywilizacyjnych, takich jak: stres, używanie substancji psychoaktywnych, klęsk żywiołowych, braku tolerancji, złego odżywiania. Artystka mówiła o mocy słów oraz o sile pozytywnego myślenia.