PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Na warsztatach szkolnych pod
czujnym okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu, uczniowie nabywają nowych
umiejętności. Idzie im coraz lepiej.