Ośrodkowy konkurs „Powitania Wiosny”.

Konkurs wychowawczo-edukacyjnego skierowany jest do całej społeczności ośrodka mający pozytywny wydźwięk integracyjnego zbliżenia i utożsamiania się z aspektami dnia codziennego.

Istotnym elementem wzbogacającym resocjalizację w ośrodku jest wykorzystywanie różnorodnych form i zabaw. Zabawa jest wypoczynkiem aktywnym, swoistą potrzebą dzieci i młodzieży chociażby, przywołując piosenkę „Makarena, „… wychowanie dziecka zaczyna się i dokonuje przede wszystkim w zabawie”. Kierując się doświadczeniem w wychowaniu własnych dzieci, wprowadziliśmy różne formy zabaw do życia w ośrodku. Najbardziej efektywne i zarazem efektowne było wprowadzenie nowatorskich zajęć w formie konkursu kulinarnego, czyli wypiek różnego rodzaju ciast na poszczególnych grupach wychowawczych. Celem nadrzędnym zabawy jest propagowanie aktywności umysłowej, sportowej wspomagającej rozwój intelektualny i wypełniającej okresy tzw. „nudy”, czyli monotonii placówkowej. Stopień trudności zagadnień konkursowych zamknięty jest w obszarze zdobytych form wiadomości i mechanizmów manualnych z dotychczasowej nauki szkolnej na poziomie szkoły. Konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród wychowanków, ale także wśród kadry pedagogicznej.