NAGRODY STAROSTY DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

14 października 2020 w Dniu Edukacji Narodowej dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Jarosław Grabowski i nauczyciel praktycznej nauki zawodu pani Dorota Proczek otrzymali listy gratulacyjne i Nagrody Starosty Jeleniogórskiego. Starosta w imieniu całego Zarządu złożył obecnym na spotkaniu pedagogom serdeczne życzenia i podziękował im za trud i wysiłek, jaki codziennie muszą włożyć w nauczanie i wychowywanie młodzieży. Serdecznie im gratulujemy.