NAGRODY STAROSTY DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

14 października 2021 w Dniu Edukacji Narodowej dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Pan Jarosław Grabowski i nauczyciel historii Pani Izabela Chlebuś-Jóźwik otrzymali listy gratulacyjne i Nagrody Starosty. Starosta Karkonoski w obecności Zarządu Powiatu Karkonoskiego oraz Dyrektora Wydziału Oświaty Sylwestra Urbańskiego – złożył życzenia wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom szkół oraz na ich ręce przekazał życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkół prowadzonych przez powiat.