Konferencja „Przemoc Rówieśnicza”

W dniu 27 października 2023 r. przedstawiciele kadry pedagogicznej i uczniowskiej MOW wzięli udział w konferencji pt. „Przemoc rówieśnicza” zorganizowanej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Konferencja miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchać prelekcji na temat wpływu przemocy na psychikę dzieci i młodzieży, zagrożeń dla życia i zdrowia, jakie niesie za sobą przemoc rówieśnicza oraz o sposobach jej zapobiegania.

Wiedza przekazana podczas spotkania z pewnością posłuży nam do dalszej pracy związanej z zapobieganiem zachowaniom ryzykownym wśród naszych podopiecznych.