Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

W tym uroczystym dniu, wychowanki przygotowały kartki okolicznościowe oraz kwiaty, które następnie wręczyły Dyrekcji ośrodka, kadrze pedagogicznej oraz pracownikom  administracji i obsługi.