KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE ROK SZKOLNY 2019/2020
RODZAJE ZAJĘĆ PROWADZĄCY TERMIN REALIZACJI
Zajęcia wyrównawcze z geografii Renata Barzak czwartek 14.15-15.00
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Marta Skarbek wtorek 13.00-13.45
Szkolne Koło Wolontariatu Stanisław Wdowiak zależnie od potrzeb podmiotów zewnętrznych
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania Ks. Konrad Łaniucha według potrzeb uczniów ośrodka
Kółko Europejskie Izabela Chlebuś-Jóźwik czwartek 15.55-16.40
Warsztaty ceramiczne Piotr Kut sobota

Tworzenie Kroniki Multimedialnej szkoły

Kółko dziennikarsko-reporterskie

Marcin Barbarowicz
Monika Orłowska
piątek 13.00-13.45
Kulturystyka i sporty siłowe Mateusz Ignasiak  poniedziałek 14.15-15.00
Koło sportowe Arkadiusz Piotrowski środa 14.15-15.00
Kółko „Ludzie ciekawi świata” Mariusz Orchowski wtorek 14.15-15.00
Kółko młodego kucharza Maja Czyż
Andrzej Kuliczkowski
Dorota Proczek
oprawa gastronomiczna imprez i uroczystości szkolnych
według potrzeb ośrodka