Zasady przyjmowania do Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące (poza Ośrodkiem)

  1. Skierowanie wystawione do MOW Szklarska Poręba wydawane przez Starostę Powiatu lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  2. Wskazanie do MOW Szklarska Poręba wystawione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
  3. Orzeczenie/Postanowienie Sądu Rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku typu MOW.
  4. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (RODK) lub Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS).
  5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-niedostosowanie społeczne, jeżeli zostało wydane.
  6. Akt urodzenia nieletniego oraz karta zdrowia nieletniego.
  7. Pozostałe dokumenty wyszczególnione w rozporządzeniu MEN z 27 grudnia 2011 roku (Dz. Nr 296) w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
  8. Aktualne świadectwo szkolne