MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLONYM 2019/2020

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM

W ROKU SZKOLONYM 2019/2020

 

1. Zespół ds. humanistycznych:

przewodnicząca:

mgr Izabela Chlebuś-Jóźwik

członkowie:

mgr Monika Orłowska

mgr Marta Skarbek

mgr Arkadiusz Piotrowski

pan Mariusz Orchowski

2. Zespół ds. matematyczno-przyrodniczych:

przewodniczący:

mgr Mateusz Ignasiak

członkowie:

mgr Jarosław Grabowski

mgr Marcin Barbarowicz

mgr Renata Barzak

3. Zespół ds. szkolnictwa branżowego:

przewodniczący:

mgr Stanisław Wdowiak

członkowie:

mgr Dorota Proczek

mgr Danuta Juszczyńska

mgr Andrzej Kuliczkowski

pani Małgorzata Mietlarek

pani Maja Czyż

pan Piotr Kut