MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

Projekt unijny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa

OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
W ZESPOLE PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Projekt nr Z/2.02/III/3.2/715/05


Wartość inwestycji 651 074,50 PLN
75% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 488 305,88 PLN
15% - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze -97 661,17 PLN
10% - Budżet Państwa - 65 107,45 PLN

 

zporr.jpgeu.jpg