MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE ROK SZKOLNY 2019/2020

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

                                                           ROK SZKOLNY 2019/2020

 

RODZAJE ZAJĘĆ

 

        PROWADZĄCY

TERMIN REALIZACJI

 

Zajęcia wyrównawcze z geografii

 

 

Renata Barzak

 

czwartek 14.15-15.00

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

 

Marta Skarbek

 

wtorek

13.00-13.45

 

 

Szkolne Koło Wolontariatu

 

Stanisław Wdowiak

 

zależnie od potrzeb podmiotów zewnętrznych

 

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 

 

Ks. Konrad Łaniucha

 

według potrzeb uczniów ośrodka

 

Kółko Europejskie

 

 

Izabela Chlebuś-Jóźwik

 

czwartek

15.55-16.40

 

 

Warsztaty ceramiczne

 

Piotr Kut

 

 

sobota

 

Tworzenie Kroniki Multimedialnej szkoły

 

Kółko dziennikarsko-reporterskie

 

Marcin Barbarowicz

Monika Orłowska

 

piątek

13.00-13.45

 

Kulturystyka i sporty siłowe

 

 

Mateusz Ignasiak

 

 poniedziałek

14.15-15.00

 

 

Koło sportowe

 

Arkadiusz Piotrowski

 

środa

14.15-15.00

 

 

Kółko „Ludzie ciekawi świata”

 

 

Mariusz Orchowski

 

wtorek 14.15-15.00

 

Kółko młodego kucharza

 

 

Maja Czyż

Andrzej Kuliczkowski

Dorota Proczek

 

 

oprawa gastronomiczna imprez i uroczystości szkolnych

według potrzeb ośrodka