MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

2 września 2019 (poniedziałek)  rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

1 listopada 2019 (piątek) dzień ustawowo wolny

11 listopada 2019 (poniedziałek)  dzień ustawowo wolny

23 - 31 grudnia 2019 (poniedziałek-wtorek) zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2020 (środa) dzień ustawowo wolny

6 stycznia 2020 (poniedziałek) dzień ustawowo wolny

10 - 23 lutego 2020 (poniedziałek- niedziela) ferie zimowe

9 -14 kwietnia 2020 (czwartek-wtorek) wiosenna przerwa świąteczna

21-23 kwietnia 2020 (wtorek-czwartek) egzamin ósmoklasisty – dni wolne z puli dyrektora dla uczniów branżowej szkoły I-go stopnia:

  • 21 kwietnia (wtorek) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 22 kwietnia (środa)egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 23 kwietnia (czwartek)egzamin ósmoklasisty  z języka obcego nowożytnego

1 maja 2020 (piątek) dzień ustawowo wolny

11 czerwca 2020 (czwartek) Boże Ciałodzień ustawowo wolny

12 czerwca 2020 (piątek) dzień wolny z puli dyrektora

22 czerwca 2020 (poniedziałek)egzamin zawodowy poprawkowy dla uczniów,  którzy nie przystąpili do części praktycznej w roku szkolnym 2018/2019.

23 czerwca 2020 (wtorek) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2020 część pisemna

24 czerwca  2020- 9 lipca 2020  (środa-czwartek)   egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2020 część praktyczna

26 czerwca 2020 (piątek) zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych