MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

KALENDARZ IMPREZ/UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KALENDARZ IMPREZ/UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

WYDARZENIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

wrzesień 2019

Jarosław Grabowski

Ilona Kłobus

Marcin Barbarowicz

Wybory do Samorządu Szkolnego

wrzesień 2019

Marta Skarbek

Andrzej Kuliczkowski

Dzień Edukacji Narodowej

październik 2019

Monika Orłowska

Izabela Chlebuś-Jóźwik

Marcin Barbarowicz

Obchody Światowego Dnia Chleba

październik 2019

Maja Czyż

Andrzej Kuliczkowski

Dorota Proczek

Święto Niepodległości

listopad 2019

Izabela Chlebuś-Jóźwik

Monika Orłowska

Marcin Barbarowicz

Turniej tenisa stołowego

listopad 2019

Arkadiusz Piotrowski

Mateusz Ignasiak

Słodkie Mikołajki

grudzień 2019

Dorota Proczek

Maja Czyż

Wigilia szkolna

grudzień 2019

Ks. Konrad Łaniucha

Maja Czyż

Dorota Proczek

Konkurs ortograficzny

luty 2020

Marta Skarbek

Monika Orłowska

Zawody sprawnościowe „Sprawny jak Samuraj”

marzec 2020

Arkadiusz Piotrowski

Mateusz Ignasiak

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

marzec 2020

Marcin Barbarowicz

Monika Orłowska

Konkurs niesienia pierwszej pomocy

marzec 2020

Mateusz Wójcicki

Z językiem na wesoło- karaoke językowe

kwiecień 2020

Mariusz Orchowski

Marta Skarbek

 

Szkoła branżowa – szkołą zawodowych perspektyw

kwiecień 2020

Danuta Juszczyńska

Małgorzata Mietlarek

Dorota Proczek

Maja Czyż

Stanisław Wdowiak

Piotr Kut

 

Obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II

maj 2020

ks. Konrad Łaniucha

Obchody Dnia
„Żyj zdrowo i aktywnie”

maj 2020

Monika Orłowska

Dorota Proczek

Mateusz Ignasiak

Arkadiusz Piotrowski

Andrzej Kuliczkowski

Maja Czyż

 

Dzień Zjednoczonej Europy

maj 2020

Izabela Chlebuś-Jóźwik

Dorota Proczek

Piotr Kut

Święto Konstytucji 3-go Maja

maj 2020

Izabela Chlebuś-Jóźwik

Marcin Barbarowicz

Dzień Turystyki

czerwiec 2020

Renta Barzak

Mateusz Ignasiak

 

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

czerwiec 2020

Arkadiusz Piotrowski

Mateusz Ignasiak

Mateusz Wójcicki

Maja Czyż

Andrzej Kuliczkowski

Dorota Proczek