MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

MOCNE STRONY PLACÓWKI

1. Zdawalność przez młodzież egzaminów zewnętrznych.
2. Dodatkowe  kwalifikacje budowlane.
3. Współpraca ze schroniskami, Towarzystwem Karkonoskim.
4. Atrakcyjne wycieczki na terenie Parku Karkonoskiego i okolic
5. Zespół muzyczny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1.      1 września 2015– rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.      23-31 grudnia 2015zimowa przerwa świąteczna

3.      1-14 luty 2016  ferie zimowe

4.      24-29 marca 2016 wiosenna przerwa świąteczna

5.      18-20 kwietnia 2016  egzamin gimnazjalny:

a)      18 kwietnia 2016 część humanistyczna

b)     19 kwietnia 2016 część matematyczno-przyrodnicza

c)      20 kwietnia 2016 część z języka obcego

6.      17 czerwca 2016 egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

7.      30 maja 2016 - 4 lipca 2016 egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap   

praktyczny

8.       24 czerwca 2016 zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9.      25 czerwca - 31 sierpnia 2016 ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12 - 13 listopada 2015 (czwartek, piątek po dniu ustawowo wolnym)

18-20  kwietnia 2016 dla uczniów ZSZ  i  gimnazjum (klasy drugie)

27 maja 2016  (piątek po dniu ustawowo wolnym)

 

Dni ustawowo wolne:

11 listopada 2015 – Narodowe Święto Niepodległości

1 stycznia 2016 – Nowy Rok

6 stycznia 2016 – Trzech Króli

1 maja 2016 – Święto Pracy

3 maja 2016 – Święto Konstytucji 3-go Maja

26 maja 2016 – Boże Ciało

PLACÓWKA ZAPEWNIA

  • Opiekę całoroczną i całodobową.
  • Realizacja obowiązku szkolnego oraz pomoc w nauce
  • Udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, turystycznych, sportowych.
  • Udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej, psychoedukacji, socjoterapii oraz profilaktyki uzależnień.