MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

Gimnazjum koedukacyjne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa koedukacyjna klasa I MT w MOW – w zawodzie MURARZ - TYNKARZ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa koedukacyjna klasa I MO w MOW - w zawodzie MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Zasadnicza Szkoła Zawodowa koedukacyjna klasa II MOW - w zawodzie MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Zasadnicza Szkoła Zawodowa koedukacyjna klasa II MOW - w zawodzie KUCHARZ,

 

W MOW w Szklarskiej Porębie funkcjonują w roku szkolnym następujące oddziały koedukacyjne:
gimn 
  • Gimnazjum klasa IB MOW – nabór prowadzony na bieżąco.
  • Gimnazjum klasa IIB MOW- nabór prowadzony na bieżąco.
  • Gimnazjum klasa IIIB MOW, nabór prowadzony na bieżąco.
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa koedukacyjna klasa I MT w MOW – w zawodzie MURARZ - TYNKARZ,

symbol /711204/-B.18, o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, zakończone jest egzaminem państwowym, prowadzonym pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który uprawnia do legalnej pracy w każdym kraju U.E., na stanowisku robotnika wykwalifikowanego.
Kształcenie w ZSZ jest prowadzone w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN dla publicznych szkół zawodowych w Polsce. Uzyskane świadectwo ukończenia ZSZ pozwala na dalsze kształcenie ogólnokształcące, natomiast uzyskany dyplom kształcenia zawodowego umożliwia uzyskanie w formie kursowej dyplomu technika w specjalności B.18, tj. murarz-tynkarz.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa koedukacyjna klasa I MO w MOW - w zawodzie MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE,

murarzsymbol /712905/ na podbudowie programowej gimnazjum.
Klasa realizuje na bazie podstawy programowej dla publicznych Zasadniczych Szkół Zawodowych trzyletni cykl kształcenia w ramach trzech kwalifikacji, tj.:


- /B.5/, Montaż systemów suchej zabudowy – pierwszy rok,
- /B.6/, Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich- drugi rok,
- /B.7/, Wykonywanie robót posadzkarsko-tapeciarskich – trzeci rok.

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną pod Ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej pozwala na dalsze kształcenie w sieci szkół publicznych w Polsce oraz daje pełne kwalifikacje do podjęcia pracy w wymienionych specjalnościach.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa koedukacyjna klasa II MOW - w zawodzie MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE o kwalifikacjach

- /B.5/, Montaż systemów suchej zabudowy – uzyskana w roku szkolnym 2014/15,
- /B.6/, Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich- drugi rok,
- /B.7/, Wykonywanie robót posadzkarsko-tapeciarskich – trzeci rok.
Każda kwalifikacja kończy się egzaminem przeprowadzonym przez komisję  zewnętrzną pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej pozwala na dalsze kształcenie w sieci szkół publicznych w Polsce oraz daje pełne kwalifikacje do podjęcia pracy w wymienionych specjalnościach.

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa koedukacyjna klasa II MOW - w zawodzie KUCHARZ,

symbol /512001/, o trzyletnim cyklu kształcenia, zakończony egzaminem zawodowym zdawanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Zdany egzamin zawodowy daje kwalifikacje do pracy na stanowisku kucharza w placówkach gastronomicznych na terenie Polski i krajów U.E.. Świadectwo ukończenia ZSZ uprawnia do dalszego kształcenia w sieci publicznych szkół w Polsce oraz daje kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie kucharz.

Charakteryzuje nas wysoka zdawalność praktycznej części egzaminów zewnętrznych. Jest ona wyższa od średniej wojewódzkiej, gdyż praktykę zawodową realizujemy w oparciu o własną kadrę i na bazie własnego Ośrodka.

 

 

W roku szkolnym 2016/17 uruchamiamy koedukacyjną klasę I w zawodzie kucharz w MOW o trzyletnim cyklu kształcenia.