MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

Dzień babci i dziadka

Pamiętamy o dniu babci i dziadka, co roku obchodzimy go w pobliskim hospicjum. Wykonaliśmy ręcznie kartki i drobne upominki. Było dużo radości i wzruszenia.

Wysoki Kamień

W październiku 2015 zdobyliśmy kolejny szczyt tzw: "Wysoki Kamień". Podziwialiśmy niesamowite widoki.

Choinki

Wykonujemy i ozdabiamy nasze choinki. Wykonanie choinki z papieru pochłonęło dużo czasu i było trudne. Lepiej bawiliśmy się masą solną.

Gwiazdki

Wykonujemy ozdoby świąteczne. Mamy mnóstwo pomysłów więc robimy różne gwiazdki.

Wycieczka na Szrenicę

Wrzesień 2015 zdobyliśmy najwyższy szczyt w głównym grzbiecie Karkonoszy górujący nad miastem o wysokości 1362 m. Byliśmy zmęczeni ale szczęśliwi i pełni wrażeń.